Terjemahan Tuntas: Daftar Arti Istilah Pengiriman Shopee Express

Cover Daftar Arti Istilah Pengiriman Shopee Express

Shopee Express, sebagai salah satu pembekal perkhidmatan penghantaran di bawah naungan e-dagang Shopee, menawarkan pelbagai perkhidmatan dengan beberapa istilah yang mungkin membingungkan pengguna. Dalam panduan ini, kami akan menyajikan senarai istilah lengkap yang sering digunakan dalam perkhidmatan Shopee Express beserta penjelasan maknanya.

Shopee Express Malaysia 8

Baca Juga: Langkah-langkah Mudah: Cara Memeriksa Paket Shopee Express Malaysia

Jenis Perkhidmatan SPX Express

 1. SPX Standard: Perkhidmatan penghantaran biasa dengan tempoh penghantaran 1-3 hari untuk bandar-bandar besar di Jawa, berat maksimum 50kg, dan dimensi maksimum 120x120x120cm.
 2. SPX Sameday: Perkhidmatan penghantaran untuk sampai pada hari yang sama, jarak maksimum sehingga 100 km untuk Penjual Dikelola Shopee, dan maksimum sehingga 40 km untuk Penjual Terpilih di beberapa kawasan.
 3. SPX Instant: Perkhidmatan penghantaran dengan waktu maksimum 2 jam dari waktu pengambilan.
 4. SPX Hemat: Perkhidmatan penghantaran dengan kos penghantaran yang lebih ekonomi, dengan tempoh penghantaran 2-14 hari, berat maksimum 50kg, dan dimensi maksimum 120x120x120cm.
 5. SPX Ambil di Tempat: Perkhidmatan penghantaran di mana Pembeli boleh mengambil pakej secara langsung di lokasi SPX Express Point atau Agen SPX Express dengan kos penghantaran yang lebih ekonomi.
See also  Alamat dan Hubungi Shopee Express Malaysia: Informasi Terkini

Perbezaan SPX Standard, Sameday, Instant, Hemat, Agen SPX Express, dan SPX Express Point (Ambil di Tempat)

STANDARDSAMEDAYINSTANTHEMATAMBIL DI TEMPAT
1-3 hari (untuk bandar-bandar besar di Jawa)Dalam 24 jamSampai maksimum 2 jam selepas pengambilan2-14 hari2-14 hari
50kg7kg20kg/40km50kg20kg
120x120x120cm40x40x40cm50x50x50cm120x120x120cm50x50x50cm
Shopee Express Malaysia 6

Makna First Mile Hub dan Istilah Lain dalam Status Penghantaran Shopee Xpress

First Mile Hub adalah tempat pertama yang menerima penyerahan pakej dari penjual. Ini merupakan bahagian pertama dalam rantaian bekalan sebelum pakej diteruskan ke pusat atau gudang seterusnya.

See also  Top 5 Kurir Terbesar di Malaysia: Pengiriman yang Efisien

Istilah Lain dalam Status Penghantaran Shopee Xpress:

 • DC: Gudang pusat penyusunan Shopee Xpress.
 • Parcel is being returned to seller: Pakej dalam proses pengembalian kepada penjual.
 • Parcel has been picked up: Pakej telah diambil oleh kurir.
 • Parcel has arrived at transit station: Pakej telah tiba di hub transit Shopee Xpress.
 • Parcel is on-hold: Pakej ditahan di gudang Shopee Xpress.
 • Reason: [Lokasi Tidak Dapat Diakses]: Pakej tidak sampai kerana alamat tidak dapat dijangkau oleh kurir Shopee Xpress.
 • Server error: Terdapat masalah dengan server Shopee Xpress atau nombor resit yang salah.
See also  Panduan Lengkap: Cara Menghapus Akun Shopee Malaysia dengan Mudah

Dengan pemahaman terhadap istilah-istilah ini, pengguna dapat melacak dan memahami status penghantaran pakej Shopee Express dengan lebih baik.

Status PenghantaranStatus Penghantaran InggrisMaksud Status Penghantaran Ekspres Shopee
DCIa adalah gudang Shopee Express yang menerima penghantaran pakej daripada penjual
First Mile HubIstilah yang digunakan untuk merujuk kepada gudang Shopee Express yang berfungsi untuk menerima proses penghantaran bungkusan daripada penjual atau penjual.
HUBHab transit Shopee Express bermaksud gudang yang terletak di setiap bandar di Indonesia berguna untuk menyimpan bungkusan
Nombor Resit Penghantaran telah dibuatOrder has been createdIni bermakna pakej anda telah dimasukkan atau dimasukkan ke dalam pangkalan data Shopee Express dan kod resit telah dihasilkan untuk menyemak pakej dalam masa nyata.
Pakej anda sedang dalam proses untuk dipulangkan kepada penjualYour parcel is being returned to sellerPakej sedang dalam proses untuk dipulangkan kepada penjual, juga dikenali sebagai pemulangan
Pakej anda sedang dalam proses untuk dikembalikan ke Pusat IsihParcel is being returned to sorting centerPakej sedang diproses untuk dipulangkan ke gudang pengisihan Shopee Express
Pakej anda telah dikutip daripada penjualParcel has been picked upPihak kurier telah berjaya mengambil bungkusan dari tangan penjual dan memajukannya ke gudang
Pakej anda telah dikembalikan kepada penjualYour parcel has been returnedBungkusan telah dikembalikan kepada penjual melalui kurier Shopee Express.
Pakej anda telah diterimaReceivedBungkusan telah berjaya sampai ke alamat dan telah diterima oleh penerima atau pembeli.
Pakej dalam perjalanan ke (bandar)Parcel is being transported toPenghantaran sedang dibuat ke bandar-bandar yang disenaraikan
Bungkusan dihantar melalui kurierParcel is being delivered by courierPakej sedang dalam proses untuk dihantar ke alamat penerima mengikut alamat yang dinyatakan oleh pengirim dan dijalankan oleh kurier.
Pakej anda telah tiba di hab transitParcel has arrived at transit stationPakej anda telah tiba di hab transit Shopee Express, bermakna penghantaran telah berjaya dilakukan ke gudang
Pakej telah diterima oleh hab pengambilanYour parcel has been received by pickup hubIni bermakna pakej telah dihantar oleh kurier ke lokasi gudang
Bungkusan telah diterima di pusat pengisihanYour parcel has been received by sorting centerBungkusan telah diterima oleh gudang menyusun Shopee Express dan kemudian dihantar ke bandar destinasi
Percubaan penghantaran pakej anda gagalYour parcel is on-holdBungkusan tersebut tidak berjaya dihantar dan disimpan sementara di gudang Shopee Express
Reason: [Lokasi tidak berpatutan]Reason: [IInaccessible Location]Bungkusan tidak sampai kerana alamat destinasi tidak ditemui atau tidak dapat dicapai oleh kurier Shopee Express
Server ErrorServer ErrorTerdapat masalah dengan sistem atau server Shopee Express sehingga semakan tidak dapat dijalankan atau nombor resit yang dimasukkan tidak betul.
TersangkutHoldMaksud status ini ialah Ditahan

Tengok: Alamat dan Hubungi Shopee Express Malaysia: Informasi Terkini

Shopee Express Malaysia 7

Pemahaman tentang istilah-istilah ini penting bagi pengguna Shopee untuk mengoptimalkan pengalaman penghantaran dan melacak pakej dengan lebih efisien.

Dengan pilihan pelbagai jenis perkhidmatan, pengguna dapat memilih penghantaran yang paling sesuai dengan keperluan mereka. Jangan lupa untuk selalu merujuk kepada panduan ini untuk menjawab sebarang keraguan mengenai status penghantaran Shopee Express.

Related articles:

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *